Vi har mye å takke naturen for!

I mer enn femti år har vi produsert skjønnhetsprodukter som er basert på ingredienser fra planteriket. Derfor kan vi
takke naturen for alt! 

 

Slik begynte det

Det hele begynte i Nairobi i mars 2007 da Jacques Rocher traff Wangari Maathai, den første afrikanske kvinnen som har fått Nobels fredspris (2004) og som var fadder til kampanjen Plant for the Planet som er initiert av FN´s miljøprogram (UNEP). Wangari Maathai er i dag død men hun var en stor inspirasjon for Jacques Rocher som beskrev henne med følgende ord: ”Denne pioneren er full av energi som smitter over på andre.” På dette møtet bestemte han seg for å hjelpe til og mobilisere på internasjonal skala. I 2010 utfordret han Stiftelsen Yves Rocher til å plante 50 millioner trær innen 2015 med hjelp av kunder, partnere og samarbeid med selskapet Yves Rocher. Målet er i dag økt til 100 millioner trær, som skal plantes frem til og med 2020. Yves Rocher Norden skal plante 10 millioner av disse trærne.

 

Stiftelsen Yves Rocher

Stiftelsen Yves Rocher ble grunnlagt i 1991 og har stått under ledelse av det Franske instituttet siden 2001. Firmaet Yves Rocher agerer gjennom Stiftelsen Yves Rocher – Franske Instituttet som offisielt ombud for å samle inn donasjoner til ideelle organisasjoner som spesialiserer seg på gjenplanting av skog og som er valgt ut med tanke på deres effekt på jorden. Stiftelsen Yves Rocher er aktive i hele verden, med et eneste formål; å gjøre morgendagens verden litt grønnere.