”At least, plant a tree”

Wangari Maathai, Nobel fredsprisvinner 2004

 

Hvorfor skal man plante?

Skogen fyller mange funksjoner. Den regulerer klimaet, bidrar til vannets kretsløp, beskytter og vedlikeholder jordens kvalitet, er oppholdssted for mange forskjellige planter og dyrearter, opprettholder det rike og ømfintlige mangfoldet samtidig som den er en kilde til føde og bygningsmateriell for menneskene. Skogen spiller derfor en grunnleggende rolle for jordens balanse. Skogens overflate har minsket med 40% de siste tre hundre årene*, og hvert år forsvinner fremdeles 13 millioner hektar skog – like mye som størrelsen av hele Portugal.

 

Hvor skal man plante?

Stiftelsen Yves Rocher har valgt ut en komité med spesialister som skal velge ut noen organisasjoner som skal utføre plantearbeidet etter spesifikke kriterier:  kontekst, historikk, mål, hvilken type og antall trær som skal plantes, beregnet overlevningsgrad, metode for planteskoler, prosjektets innvirkningen på det biologiske mangfoldet, personalressurser og den samfunnsmessige nytten. Disse ideelle organisasjonene utfører plantearbeidet på plassen, i nært samarbeid med lokalbefolkningen. Innenfor
prosjektet plantes trærne der det er mest behov til enhver tid. Det er årsaken til at vi ikke
kan styre hvor et spesifikt tre skal plantes. For å se hvor vi har planteprosjekter og lese
mer om noen av landene, velg i menyen til venstre.

 

Hva skal man plante?

Stiftelsen Yves Rocher bestemmer sammen med sine ideelle organisasjoner hvilke lokale trær og andre arter som
har tilpasset seg det lokale miljøet, som skal plantes. De trærne som plantes er av ulik type avhengig av region:
frukttrær, trær som skal brukes som byggemateriale eller nydyrkede trær som skal ta tilbake mark. I gjennomsnitt er
det snakk om ca seksti lokale varianter, og opptil tre hundre i Brasil. Ofte plantes trærne i planteskolene og settes
deretter ut i det ville av lokale frivillige når trærne er tilstrekkelig store.

 

 

* European Commission, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 2010