Vår felles planet

Vi vet at vi lever i et forbrukersamfunn i dag og at det kan ta lang tid å endre en hel verdens livsstil slik at alle
tar mest mulig hensyn til vårt miljø. Mange av oss gjør mye, andre litt mindre, men alle kan gjøre noe. Og ved
å bidra med små innsatser kan vi hjelpe hverandre med å forbedre forutsetningene for vår felles fremtid.

 

Trærne er livsviktige

Trærne regulerer klimaet, bidrar til vannets kretsløp, beskytter og opprettholder jordens kvalitet, er oppholds-
sted for mange plante- og dyrearter, bevarer det rike og ømfintlige biologiske mangfoldet og brukes som
kilde til mat og bygningsmateriell for menneskene. Men på grunn av all hogst forsvinner ca 13 millioner
hektar skog hvert år*. Det er like mye som hele Portugals areal.

 

Vil du hjelpe til?

I 2015 nådde Yves Rocher Norden sitt mål om å plante 5 millioner trær. Nå ser vi fremover, vårt nye mål er å
plante ytterligere 5 millioner trær for å gi noe tilbake til naturen og bidra til å opprette balansen på vår felles
planet. Vi har store håp om å lykkes med dette målet innen utgangen av 2016. Gruppen Yves Rocher skal
sammen plante 100 millioner trær i 26 land for å bidra til å gjøre verden grønnere.

Vil du være med å hjelpe til? Det er enkelt. Hver gang du handler en tremerket produkt hos oss, planter vi et
tre for deg.

 

Her planter vi trær

Les om de planteprosjektene du er med og støtter: redde monarksommerfuglen i Mexico, øke bevisstheten i
Brasil, bevare det biologiske mangfoldet i Senegal og gjenplante i Etiopia. 
 *European Commission, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 2010